Vejledning til patienter, som er i behandling med afhængighedsskabende medicin.

Nogle lægemidler er afhængighedsskabende, også kaldet vanedannende. Det betyder, at personer, som tager disse lægemidler, kan risikere at blive afhængige af dem.
Lægemidlerne, som det især drejer sig om, er stærke smertestillende lægemidler af morfin typen samt sovemidler og angstdæmpende/beroligende midler, såkaldte benzodiazepiner.
Udover at de kan medføre afhængighed, har lægemidlerne også en række andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne, og de kan hos nogle fremkalde svimmelhed eller faldtendens. Medicinen kan have indflydelse på evnen til at køre bil eller betjene maskiner.
Derfor skal afhængighedsskabende medicin bruges med omtanke, og langvarig behandling skal så vidt muligt undgås.
Vi vil gerne hjælpe dig med at trappe ned/ud af afhængighedsskabende medicin.

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin kun kan finde sted ved personligt fremmøde i klinikken. Det er ikke længere muligt at få udskrevet denne type medicin over telefon eller via hjemmesiden/mail. Der kan kun undtagelsesvis laves særaftaler, f.eks. ved døende patienter eller anden alvorlig sygdom, der gør, at man ikke kan komme i klinikken.
Formålet er at øge patientsikkerheden og forebygge afhængighed og bivirkninger.

Alle, der har et forbrug af afhængighedsskabende medicin, skal mindst en gang årligt have en konsultation ved lægen udelukkende omhandlende dette.
Hvis du ikke har været til en årssamtale vedr. afhængighedsskabende medicin inden for det seneste år, bedes du få en tid til konsultation, inden du løber tør for den omtalte medicin igen. Der vil du sammen med lægen drøfte behandlingsmuligheder, fordele og ulemper, tilbydes hjælp til ned/udtrapning og aftale en plan for fremtidige kontroller og receptfornyelse.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 15.00 8.00 – 12.15
Tirsdag 8.00 – 16.30 8.00 – 12.15
Onsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 12.15
Torsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 12.15
Fredag 8.00 – 14.00 8.00 – 12.00

Lægerne Frydenlund

Høgevej 27L
8210 Aarhus V.
Tlf: 86260722